Martin Frouz
Výstava fotografií „Egypt“.

Seznam fotografií    Další >>

Výstavu zahájila rektorka UJEP Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

foto 1