Dřívější obyvatelé Truskavny

Nejstarší záznamy o obyvatelích Truskavny se objevují v panských urbářích a gruntovních knihách. V urbářích jsou uvedena jména pouze největších vlastníků, jejich usedlosti však nelze blíže situovat do polohy v obci. Dá se předpokládat, že jejich stavení se rozkládala v dnešním centru Truskavny v místech č. p. 1, 2 a 3 a původního č. p. 4. O domkářích jsou podrobnější záznamy až z 18. století.

Přestavba kokořínského hradu
Žehnání přestavbě kokořínského hradu (Psovka.cz)
Koupaliště
Koupaliště ve Mšeně (Psovka.cz)

Přehled jednotlivých čísel popisných a jejich obyvatel je zachycen ve dvou kronikách. V obecní kronice jsou zachyceni obyvatelé jednotlivých usedlostí podle čísel popisných až od konce 19. století, ale údaje jsou pouze přibližné ve stylu „hospodářství od nepaměti v rodu Glásrů“. Přesnější a podrobnější jsou záznamy z 20. století, kde jsou již uvedena data, která většinou odpovídají skutečnému stavu. Podobné údaje jsou zachyceny i v soukromé kronice pana Herynka, kterou začal psát v roce 1970 a skončil v roce 1983. Jsou však podrobnější než v obecní kronice. Při jejich srovnání se lze domnívat, že autor soukromé kroniky měl při psaní k dispozici obecní kroniku, která vznikla dříve. Záznamy v obou kronikách jsou však psané zpětně s odstupem několika desetiletí a jejich údaje nemusí vždy odpovídat skutečnému stavu.

Obyvatele jednotlivých usedlostí lze vysledovat z řady úředních dokumentů, například jednotlivých majetkových přiznání, daňových dokladů a dalších archivních dokumentů. Jejich jednotlivým srovnáním se dá sestavit přehled obyvatel, i když není úplně kompletní a přesný. Lidé se často stěhovali z jedné usedlosti do druhé, přivdávali a přiženili, stejná příjmení se vyskytují v několika různých číslech popisných.

O obyvatelích usedlosti č. p. 3, kde dnes sídlí Roubenka, se dochovaly nejstarší záznamy z roku 1721. Před tímto rokem ji vlastnil Kašpar Nejedlý, po jehož smrti v uvedeném roce 1721 ji získal jeho syn Jan Nejedlý. V roce 1750 Jan umírá a usedlost dědí jeho syn Matěj Nejedlý. Jak Jan, tak i Matěj museli při přebírání hospodářství vyplatit své sourozence a zaplatit i další pohledávky, zvláště u vrchnosti. Celá usedlost byla v této době silně zadlužena. Na začátku čtyřicátých let 19. století byl majitelem Václav Nejedlý. Ve vlastnictví rodu Nejedlých byla až do roku 1883, kdy je poslední držitelkou Nejedlá Marie. Z roku 1884 je známo jméno Vrána bez dalších údajů. Další jmenovaný obyvatel a pravděpodobně i majitel je jakýsi Medáček z Rovného. Od něho koupil dům i s pozemky v roce 1898 František Dvorský. Jeho dcera Anna se provdala za Václava Glásra z č. p. 2, který se přiženil do č. p. 3. Po její smrti v roce 1967 prodal syn Jaroslav, který se přiženil na Březinku, dům panu Štěpánkovi z Prahy. Dům pak přešel na Boženu Jirsíkovou z Prahy a od ní pak k současným majitelům.

Zpět