Roubenka

Dům č. p. 3, v němž se Roubenka 1791 nachází, je nejhodnotnějším objektem ve vsi Truskavna. Patří mezi jeden z nejvýznamnějších dokladů vrcholného období rozvoje roubené architektury na Kokořínsku. Ve štítu je náročné ztvárněná lomenice s datací 1791 na záklopové desce kabřince. Přestavbami a úpravami dosud jen minimálně poznamenaný objekt patří k nejcennějším lidovým stavbám v regionu.

Roubenka
Roubenka

Dům má přední část v přízemí (světnici) roubenou se světničkou ve druhém traktu. Patro je roubené v celém rozsahu. Podle boční vstupní strany je dlouhá pavlač s krásně vyřezávanými sloupky, střední část pavlače vystupuje na způsob balkonu.

Součástí původního hospodářství byl i chov domácího zvířectva. Také dnes se zde v malém počtu chová několik koz, ovcí a králíků, což přispívá k vytvoření poklidné rurální atmosféry tehdejší vesnice.

Roubenka
Rekonstrukce Dřívější obyvatelé Lidová architektura v okolí

Zpět na hlavní stránku