Obec Truskavna

Drobná vesnička Truskavna leží v členitém terénu centrální části ChKO Kokořínsko na okraji zemědělsky využívané planiny, spadající na východní a jižní straně příkře do Šemánovického a Truskavenského dolu. Planina s vesnicí je na západní straně ohraničena systémem postranních roklí Zimořského dolu a na severu rozlehlou lesnatou oblastí mezi Vidimí a Dubou, prostoupenou četnými pískovcovými roklemi.

Truskavna
Truskavna

Zástavba vísky je soustředěna okolo malé svažité návsi, obklopené v podstatě jen čtyřmi (původně dvěma) usedlostmi a několika chalupami. Zejména na východní a jižní straně vísky je soustředěna mladší chalupnická zástavba, často na strmých svazích dolu. Uprostřed návsi je mohutná lípa, železný kříž na pískovcovém soklu a vidlicovitá zvonička.

Archeologie Historie obce Hospodaření

Zpět na hlavní stránku