Krajina Kokořínska

Obec Truskavna se nachází v jedné z nejzajímavějších a nejkrásnějších oblastí Čech, která svou romantikou přitahuje každoročně tisíce návštěvníků. Pískovcové skály a rozsáhlé lesy na ploše mnoha desítek čtverečních kilometrů vytvářejí impozantní prostředí pro lidi i zvířata.

Krajina Kokořínska
Krajina Kokořínska

Kokořínsko tvoří síť menších i větších údolí a roklí lemovaných pískovcovými skalami rozličných tvarů. Plošiny, které tak vznikají, mohou být i poměrně vysoko nad dnem údolí. Pokračující selektivní zvětrávání vytváří na skalních stěnách a věžích zajímavé útvary, jako jsou například brány, okna, pokličky, římsy či voštiny.

Přírodní poměry Ochrana přírody Turistické zajímavosti

Zpět na hlavní stránku