Ochrana přírody na Kokořínsku

Truskavna se nachází uvnitř hranic CHKO Kokořínsko, jež byla vyhlášena v r. 1976 za účelem ochrany zdejších skalních útvarů, mokřadních ekosystémů v údolích Liběchovky a Pšovky a v neposlední řadě též zachovalé lidové architektury.

Mapa CHKO Kokořínsko
Mapa CHKO Kokořínsko
Zonace CHKO Kokořínsko
Zonace CHKO Kokořínsko

Území CHKO je rozděleno do čtyř zón lišících se stupněm ochrany a omezením různých aktivit, přičemž první zóna představuje nejcennější oblasti, jejichž charakter by měl zůstat zachován.

Maloplošná, zvláště chráněná území jsou v CHKO Kokořínsko zastoupena pěti přírodními rezervacemi a šestnácti přírodními památkami, zvláštní ochraně se těší také 53 památných stromů.

Maloplošná chráněná území
Maloplošná chráněná území
NATURA 2000
NATURA 2000

NATURA 2000 je celoevropská soustava chráněných území vyhlašovaných za účelem ochrany přirozeného prostředí nejvíce ohrožených druhů rostlina a živočichů. Skládá se ze dvou typů chráněných území – evropsky významných lokalit a ptačích území. Na Kokořínsku byly vyhlášeny pouze evropsky významné lokality.

Zpět